Thép tấm S355 - thép hình L H I U V - thép ống

Nhà máy thép

Nhà máy thép Hyundai Hàn Quốc

Nhà máy thép Hyundai Hàn Quốc

Hyundai Steel đã được thành lập với tư cách là nhà sản xuất thép đầu tiên của Hàn Quốc năm 1953, đã mở đường cho