Thép tấm S355 - thép hình L H I U V - thép ống

Sản phẩm liên quan đến S235JR

THÉP HỘP CHỮ NHẬT

A500 Gr.B – Gr.C, STKR400, STKR490, SS400, A36, S235JR, S275JR,Q345B, SS490, S355J0H, S355J2H

THÉP HỘP VUÔNG

A500 Gr.B – Gr.C, STKR400, STKR490, SS400, A36, S235JR, S275JR, Q345B, SS490, S355J0H, S355J2H ….

THÉP HỘP ĐEN – THÉP HỘP MẠ KẼM

A500 Gr.B – Gr.C, STKR400, STKR490, SS400, A36, S235JR , S275JR, SS490

THÉP ỐNG HÀN XOẮN

A106Gr.A – Gr.B, A53 Gr.A – Gr.B, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, A106Gr.A, A106Gr.B, A53Gr.A, A53Gr.B, S235JRH, St37, St52, Q195, Q235, Q345, API 5L X42 – X46 – X52

THÉP TẤM KẾT CẤU CHUNG

A283 Gr.A - Gr.B, A283 Gr.C, SS400, SM400A, SM400B, SM400C, SS490A, SS490B, SM490A, SM490B, SM490YA, SM490YB, S235J0, S235JR, S275JR, Q235A, Q235B.....

THÉP VUÔNG, THÉP TRÒN ĐẶC

A36, SS400, S235JR, S275JR, S355JR, S355J0, S355J2, Q235B, Q345B, A572 Gr.50…

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới