Thép tấm S355 - thép hình L H I U V - thép ống

Sản phẩm liên quan đến thep dong tau

THÉP TẤM ĐÓNG TÀU

Thép tấm đóng tàu Gr.A, AH36… được sử dụng trong nghành hải đóng tàu thuyền , bồn bể xăng dầu và các ứng dụng khác ….

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới