Thép tấm S355 - thép hình L H I U V - thép ống

THÉP HỘP

Thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp mạ kẽm SS400, A36, A500Gr.B, A500Gr.C, STKR400, STKR490,  S235JR, S275JR, Q345B, St37, S355JR, S355J0, S355J2H…

 

THÉP HỘP ĐEN – THÉP HỘP MẠ KẼM

A500 Gr.B – Gr.C, STKR400, STKR490, SS400, A36, S235JR , S275JR, SS490

THÉP HỘP CHỮ NHẬT

A500 Gr.B – Gr.C, STKR400, STKR490, SS400, A36, S235JR, S275JR,Q345B, SS490, S355J0H, S355J2H

THÉP HỘP VUÔNG

A500 Gr.B – Gr.C, STKR400, STKR490, SS400, A36, S235JR, S275JR, Q345B, SS490, S355J0H, S355J2H ….