Thép tấm S355 - thép hình L H I U V - thép ống

THÉP INOX

Thép tấm, thép ống Inox: SUS304, SUS310, SUS316, SUS316L, TP316L, SUS321, SUS410....

LÁP INOX

SUS 201, SUS 204, SUS 301, SUS304, SUS 309, SUS310, SUS 316, SUS 316L, TP 316L, SUS321, SUS410

TẤM INOX

SUS 201, SUS 204, SUS 301, SUS304, SUS 309, SUS310, SUS 316, SUS 316L, TP 316L, SUS321, SUS410

ỐNG INOX

SUS 201, SUS 204, SUS 301, SUS304, SUS 309, SUS310, SUS 316, SUS 316L, TP 316L, SUS321, SUS410