0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Sản lượng than thô của Trung Quốc tăng 11,0% trong 8 tháng

280       Ngày: 16-09-2022

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, sản lượng than thô của Trung Quốc đạt 2,93 tỷ tấn, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn 0,5 điểm phần trăm so với mức ghi nhận trong 7 tháng đầu năm nay, theo công bố của Cục Thống kê (NBS).

Sản lượng than thô của Trung Quốc tăng 11,0% trong 8 tháng

Chỉ tính riêng trong tháng 8, sản lượng than thô của Trung Quốc đạt 370 triệu tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn 8,0 điểm phần trăm so với tháng 7.

Trong khi đó, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, sản lượng than cốc của Trung Quốc đạt 318,22 triệu tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thay đổi so với mức tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái được ghi nhận trong 7 tháng đầu năm.

Trong tháng 8, sản lượng than cốc của Trung Quốc đạt 39,11 triệu tấn, tăng 0,81% so với tháng trước, mặc dù giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook