0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Sản lượng thép thô của JSW Steel tăng 22% trong tháng 4

101       Ngày: 20-05-2022

JSW Steel cho biết sản lượng thép thô của họ đã tăng 22% lên 16,67 vạn tấn vào tháng 4 năm 2022.

JSW Steel cho biết sản lượng thép thô trong tháng 4 năm 2021 ở mức 13,71 vạn tấn.

JSW Steel báo cáo sản lượng thép thô trong tháng 4 năm 2022 ở mức 16,67 vạn tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng các sản phẩm cán phẳng đã tăng 25% lên 12 vạn tấn so với 9,57 vạn tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng của các sản phẩm cán dài cũng tăng 5% lên 3,54 vạn tấn, so với 3,37 vạn tấn cùng kỳ năm trước.

JSW Steel là doanh nghiệp chủ đạo của Tập đoàn JSW trị giá 13 tỷ USD đa dạng hóa. JSW Group có lợi ích kinh doanh trong các lĩnh vực như năng lượng và cơ sở hạ tầng.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook