0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

So sánh thép nhập khẩu và thép xuất khẩu

1,059       Ngày: 07-05-2021

Cũng là thép cũng là quy trình sản xuất thép, nhưng mỗi quốc gia sẽ cho ra chất lượng khác nhau giá thành khác nhau.

Thép xuất khẩu

Là sản xuất trong nước Việt Nam, sau đó đem xuất đi ra khỏi Việt Nam gọi là xuất khẩu. Được hiểu là thép Việt.

Thép nhập khẩu

Là sản xuất ở nước ngoài, nhập vào Việt Nam, và đem bán cho người tiêu dùng. Được hiểu là thép nước ngoài.

Lý do nào chọn thép nước ngoài hoặc thép việt: là vì một số công trình yêu cầu thông số kỹ thuật quy định mà nhiều khi thép trong nước không có hoặc không có chứng chỉ thép đúng quy định buộc lòng họ phải chọn thép nhập khẩu cho các công trình.

Thép nhập khẩu: luôn luôn có giá thành cao hơn thép sản xuất trong nước đó vì tốn phí vận chuyển, hiện nay Việt Nam thì ưa chuộng thép Hàn Quốc và thép Nhật Bản vì 2 quốc gia này sản xuất ra đạt chuẩn và gần Việt Nam nên thay vì chọn thép Châu Âu xa  xôi thì họ sẽ chọn thép Hàn Quốc và Thép Nhật Bản.

Thép xuất khẩu: Việt Nam cũng có xuất khẩu thép đi ra thế giới.

Sự cạnh tranh về thép nhập khẩu và thép xuất khẩu tại Việt Nam

Sẽ bị va chạm về thép ống, thép hình và thép cây, và riêng về thép cây ở Việt Nam sản xuất tốt và giá thành rẻ hơn, nên hầu như không có chuyện thép cây nhập khẩu vào Việt Nam. Trong khi đó thép hình và thép ống thì cũng có nhập khẩu khá sôm tụ từ Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng được chuộng nhập nhiều là từ Trung Quốc.

Sự cạnh tranh về thép nhập khẩu và thép xuất khẩu tại Việt Nam

Sẽ không diễn ra ở sản phẩm thép tấm, vì thép tấm nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản cho ra chất lượng an tâm mọi công trình, nên những nhà thầu công trình họ thường chọn thép nhập khẩu để sử dụng.

Gu

 Ý kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook