0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Tập đoàn ABS là tổ chức tư vấn và chứng nhận kỹ thuật

2,898       Ngày: 28-06-2017

Trụ sở chính của tập đoàn ABS đặt tại Houston, Texas, Mỹ. ABS group là một công ty con của ABS, một tổ chức phân loại ngành hàng hải hàng đầu với hơn 1.500 chuyên gia trên 30 quốc gia.

Các dịch vụ của ABS bao gồm kiểm tra và xác minh thiết kế công nghệ và các thiết bị liên quan, cung cấp các dịch vụ an toàn, rủi ro và tuân thủ, tối ưu hóa hiệu suất tài sản, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến và chứng nhận hệ thống quản lý cho ngành hàng hải; hoạt động ngoài khơi; dầu khí, hoá chất; Chính phủ và ngành điện.

Đối với hoạt động hàng hải

Đối với bất kỳ loại tàu nào, hoặc khu vực hoạt động ABS Group sẽ cung cấp các dịch vụ an toàn, tin cậy và toàn vẹn cho các chủ sở hữu tài sản biển trong suốt vòng đời dự án. Hỗ trợ doanh nghiệp trong phương cách tổ chức, quản lý, cải tiến và phát triển, giảm thiểu rủi ro cũng như các vấn đề liên quan đến các qu định cần tuân thủ

Đối với hoạt động ngoài khơi

Nhóm chuyên gia của tập đoàn đã sử dụng những phương pháp tiếp cận dựa trên tính rủi ro toàn diện để giúp doanh nghiệp đạt được thời gian hoạt động tối đa với chi phí OPEX thấp hơn. Các hoạt động ngoài khơi luôn đòi hỏi cao về việc bảo trì và đảm bảo an toàn doanh nghiệp đã cung cấp một bộ công cụ và dịch vụ quản lý toàn vẹn Asset Integrity Management (AIM), cũng như những lời khuyên khách quan dựa trên phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế.

Đối với mảng dầu khí và hoá chất

Doanh nghiệp đang làm việc với rất nhiều khách hàng nhằm phù hợp hoá các dự án và giúp nâng cao khả năng sinh lợi, duy trì hoạt động an toàn, lợi nhuận cao hơn cho các ngành ở vị trí thượng nguồn trung lưu và hạ nguồn.

Đối với mảng năng lượng

Trong các thị trường năng lượng đang phát triển và có sức cạnh tranh ngày nay, chủ sở hữu các nhà máy điện, tái tạo và điện hạt nhân tìm cách mới để thực hiện các dự án một cách thành công và đạt được hiệu suất cao trong sự tuân thủ để đạt được lợi tức kỳ vọng của họ về đầu tư. ABS cung cấp khả năng kỹ thuật và dịch vụ tích hợp để giải quyết những vấn đề chính cần quan tâm đối với khách hàng trong ngành điện.
 
 


Ý kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook