0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Tiêu chuẩn thép ASTM quốc tế

1,181       Ngày: 22-06-2017

Hơn 12.000 tiêu chuẩn của ASTM, được sử dụng trên khắp thế giới để cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường sức khoẻ ,an toàn, tiếp cận thị trường và thương mại, và xây dựng lòng tin của người tiêu dùng dưới đóng góp của hơn 30.000 chuyên gia hàng đầu thế giới đại diện 140 quốc gia. 

Tiêu chuẩn thép ASTM của Mỹ là chứng chỉ được tin dùng lớn nhất trong ngành thép nhập khẩu hiện nay.

Công ty phục vụ rất nhiều ngành công nghiệp thép khác nhau như: kim loại, xây dựng, xăng dầu, hàng tiêu dùng,…. Các ngành công nghiệp mới - như công nghệ nano, sản xuất phụ gia và công nghệ sinh học đang thúc đẩy sự chuyển hoá công nghệ tiên tiến thông qua việc tiêu chuẩn hoá của ASTM International. 

Ngoài phát triển các tiêu chuẩn hoá, công ty con của ASTM còn cung cấp chứng nhận khác về thiết bị An toàn, cũng như chương trình đào tạo kỹ thuật và kiểm tra độ thành thạo. Các chương trình này nhằm bổ sung cho các hoạt động phát triển tiêu chuẩn và cung cấp giải pháp doanh nghiệp cho các công ty, cơ quan chính phủ, các nhà nghiên cứu và các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.

Truy cập Thư viện số của ASTM thông qua ASTM Compass

Truy cập trực tuyến vào ấn bản kỹ thuật số của mọi tài liệu, bài báo và bài viết đã được ASTM xuất bản bao gồm hơn 1500 ấn bản và ấn bản kỹ thuật đặc biệt, tổng cộng hơn 35.600 chương và giấy tờ và hơn 17.000 bài báo. Thư viện số ASTM bao gồm một loạt các ngành kỹ thuật bao gồm: hàng không, y sinh học, hóa học, dân dụng, môi trường, địa chất, y tế và an toàn, công nghiệp, khoa học vật liệu, cơ khí, hạt nhân, dầu khí, khoa học đất và kỹ thuật năng lượng mặt trời.Ý kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook