0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức, sự kiện liên quan đến ClassNK

ClassNK một tổ chức chứng nhận của bên thứ 3 được quốc tế công nhận

  26/06/2017  

ClassNK một tổ chức chứng nhận của bên thứ 3 được quốc tế công nhận

Đặc biệt trong ngành hàng hải và tàu biển ngoài khơi, luôn được ClassNk quan tâm và chú trọng nhằm đảm bảo sự an toàn

Sản phẩm mới