0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức, sự kiện liên quan đến thép chế tạo cơ khí

Tiêu chuẩn RINA SERVICE S.p.A của Ý

  22/06/2017  

Tiêu chuẩn RINA SERVICE S.p.A của Ý

Như là một bên thứ 3, là một công ty độc lập RINA SERVICE chuyên cung cấp dịch vụ phân loại, chứng nhận, kiểm chứng

Sản phẩm mới