0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến 4140

THÉP CHẾ TẠO CƠ KHÍ

SCM440, 42CrMo4, 4140, S10C, S17C, S20C, S25C, S30C, S35C, S38C, S40C, S45C, S50C, S55C, S58C, SAE 1050, SAE 1055, SCM415, SCM420 , SCM435, SCr420, Q345B, A572Gr.50….

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới