0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến posco

Thép hình Posco Việt Nam

Posco Vina đã đầu tư cảng chuyên dụng để xử lý nguyên liệu và thành phẩm, nhà máy thép hình, thép thanh và luyện phôi bằng điện với công suất 1,2 triệu tấn/năm. Nhà máy vừa có thể sản xuất thép hình H, U, V

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới