0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến tàu thuyền

Thép tấm đóng tàu

Thép tấm đóng tàu Gr.A, AH36… được sử dụng trong nghành hải đóng tàu thuyền , bồn bể xăng dầu và các ứng dụng khác ….

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới