0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến thép ống đúc carbon...

Thép ống đúc Carbon

Thép ống đúc A106 Gr.A – Gr.B – Gr.C, A53 Gr.A – Gr.B – Gr.C, S355J2H, STP340, STB410, STB440, Q345B, St37, St52, STPB410, STPG370, P235GH, S355J2H, STK 400, STK 500, SKK 400, SKK 500, SPPS38, SPPS42, API 5L X42, API 5L X46

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới