0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến thép ống hàn Gr.B

Thép ống hàn

A106 Gr.A – Gr.B – Gr.C, A53 Gr.A – Gr.B, Q345B , St37, St52, STPG410, S355J2H, STK 400, STK500, SKK400, SKK500 , SPPS 38, SPPS 42, API 5L X42, X46 , X52

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới