0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến thép chữ C

THÉP HÌNH C

Những mác thép phổ biến của thép hình C là A36, SS400, Q235B, S235JR, SM400A, SM400B, SM490A, SM490B, Q345B

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới