0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến thép hình L125

Thép hình L

Thép hình chữ L hay vì nó có dạng thép hình L nằm trong hạng mục thép hình có rất nhiều góc khác nhau, tuỳ theo công trình xây dựng mà được chọn.

THÉP HÌNH L125x75x10, V100x100x10, V75x75x9, V65x65x6

Thép hình L125X75X10X1000, L125X75X10X12000, V100X10X12000 và V65X65X6x12000 có sẵn tại kho của Thép TAS

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới