0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến thep tam

Thép tấm chịu mài mòn

AR400, AR450, AR500, MN360, NM400, NM450, NM550, HARDOX 400, HARDOX 450, HARDOX 500, JFE- EH400, JFE- EH450, JFE- EH500, XAR 400, XAR 450, XAR 500, ABREX 450, ABREX500 …

Thép tấm chịu nhiệt

Là loại thép thường dùng trong dầu khí Q345R

Thép tấm kết cấu chung

A283 Gr.A - Gr.B, A283 Gr.C, SS400, SM400A, SM400B, SM400C, SS490A, SS490B, SM490A, SM490B, SM490YA, SM490YB, S235J0, S235JR, S275JR, Q235A, Q235B.....

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới