0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến thep tam chiu nhiet

Thép tấm chịu nhiệt

Là loại thép thường dùng trong dầu khí Q345R

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới