0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm liên quan đến thep tam chiu nhiet cho noi

Thép tấm chịu nhiệt

Là loại thép thường dùng trong dầu khí Q345R

Sản Phẩm Nổi Bật
Sản phẩm mới