EN VI
sale@theptas.vn|0976 283788 - 0902 906666

Thép chế tạo cơ khí

Thép chế tạo cơ khí: thép tròn đặc, thép vuông đặc, thép lục giác, thép khuôn mẫu, A36, SS400, S10C, S15C, S20C, S25C, S30C, S35C, S38C, S45C, S50C, S58C, S60C, SCM440, SCr415, SCM435, SCM420, SCr420, S355JR, S355J0, S355J2, A572Gr.50...