0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Thép chế tạo cơ khí

Thép chế tạo cơ khí: thép tròn đặc, thép vuông đặc, thép lục giác, thép khuôn mẫu, A36, SS400, S10C, S15C, S20C, S25C, S30C, S35C, S38C, S45C, S50C, S58C, S60C, SCM440, SCr415, SCM435, SCM420, SCr420, S355JR, S355J0, S355J2, A572Gr.50...