0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

20 hiệp hội thép kêu gọi về khả năng dư thừa thép để giải quyết khủng hoảng thép ngày càng tăng

546       Ngày: 25-10-2020

Các hiệp hội ngành thép EUROFERSteel ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi đã tiếp tục kêu gọi các chính phủ của các nền kinh tế sản xuất thép tăng cường hoạt động của họ trong Diễn đàn Toàn cầu về công suất dư thừa thép. 

20 hiệp hội thép kêu gọi về khả năng dư thừa thép để giải quyết khủng hoảng thép ngày càng tăng
ảnh minh họa

Các ngành công nghiệp thép trên khắp thế giới bày tỏ lo ngại về sự gia tăng gần đây về tình trạng dư thừa thép vào thời điểm nhu cầu thép đang suy giảm nghiêm trọng do đại dịch COVID-19, đảo ngược xu hướng giảm dần tình trạng thừa công suất trong ba năm sau khi GFSEC được thành lập. Các hiệp hội ghi nhận tình trạng phục hồi không đồng đều trong điều kiện kinh tế vĩ mô và sản xuất thép trên toàn thế giới và đặc biệt lo ngại về nguy cơ gây bất ổn tiềm tàng của thị trường thép quốc tế.

Các ngành công nghiệp thép khen ngợi các cam kết mà các thành viên của diễn đàn thép đã thực hiện nhằm tạo ra sự minh bạch trong thị trường khu vực và sự phát triển năng lực cũng như rà soát nâng cao năng lực dựa trên các nguyên tắc và khuyến nghị chính sách đã nhất trí được nêu trong báo cáo của Bộ trưởng Berlin.

Tuy nhiên, quy mô và sự tồn tại của tình trạng dư thừa công suất trong ngành thép đòi hỏi nhiều tham vọng hơn trong công tác minh bạch và liên quan đến chính sách của GFSEC.

Các hiệp hội thép đặc biệt kêu gọi các chính phủ tham gia diễn đàn

Xây dựng các quy định chặt chẽ hơn về trợ cấp công nghiệp và các biện pháp hỗ trợ khác góp phần làm dư thừa công suất và bóp méo thị trường

Duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại hiệu quả để đảm bảo một sân chơi bình đẳng được thúc đẩy bởi các lực lượng thị trường và thương mại công bằng

Đi sâu phân tích các yếu tố thúc đẩy mở rộng công suất thép để lộ các khoản đầu tư được trợ cấp hoặc phi thị trường

Đưa ra dự báo đáng tin cậy về nhu cầu thép tại các thị trường cần đầu tư

Tăng giá trị cho công việc minh bạch bằng cách phát triển giao tiếp cởi mở và thông tin cho công chúng

Trao đổi với các nhà Lãnh đạo G20 về sự cần thiết của những nỗ lực mở rộng để giải quyết cuộc khủng hoảng thừa công suất thép đang gia tăng.

Các hiệp hội thép cũng kêu gọi các chính phủ không tham gia tiếp tục tham gia tích cực vào công việc của GFSEC. Giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng thép toàn cầu là lợi ích của tất cả các nền kinh tế, các nhà sản xuất thép và người tiêu dùng thép trên toàn thế giới và đòi hỏi sự tham gia tích cực của tất cả các nền kinh tế G20.

20 Hiệp hội - AISI, EUROFER, CSPA, CANACERO, SMA, Alacero, Viện thép Brazil, JISF, Thép Nga, Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, ESTA, AMME, SAISI, KOSA, Ukrmetalurgprom, SSINA, CPTI, CFSBI, SEIFSA, Acero Argentino.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook