0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

39 sản phẩm thép mạ nhập khẩu thuộc mã HS được gia hạn điều tra

360       Ngày: 25-06-2020

Theo đó, các sản phẩm thép nhập khẩu lần này có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc, sẽ được kéo dài thời gian điều tra rà soát thêm 3 tháng so với Quyết định ban đầu.

Trước đó, ngày 27/12/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3859/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu thuộc mã HS có xuất xứ từ hai nước nói trên (mã vụ việc: AR01.AD02).
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, thì thời hạn rà soát sẽ không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết định, trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần thêm 03 tháng.
Để đảm bảo lợi ích của các bên liên quan, ngày 19/06/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1629/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn điều tra rà soát lần thứ nhất thêm 3 tháng. Theo đó, thời hạn ban hành kết luận rà soát được gia hạn đến ngày 27/09/2020
GK


Ý kiến & Đánh giá