0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Hoạt động công nghiệp của Mexico tăng trong tháng 6

346       Ngày: 15-08-2022

Theo Viện Thống kê và Địa lý Mexico (Inegi), hoạt động công nghiệp của nước này, được đo bằng chỉ số IMEI, tăng 3,8% hàng năm vào tháng 6.

Hoạt động công nghiệp của Mexico tăng trong tháng 6

Với hoạt động khai thác tăng 2,2%, sản xuất năng lượng và phân phối nước và khí đốt tăng 3,8%, xây dựng dân dụng tăng 2,2% và công nghiệp chế tạo tăng 5,2%.

Hoạt động khai khoáng bị tác động tích cực bởi kết quả hoạt động của các dịch vụ cung cấp cho khu vực này, tăng 36,4%, trong khi sản xuất dầu khí và khoáng sản (kim loại và phi kim loại) có kết quả tiêu cực, -1,8% và -0,5%, tương ứng.

Lĩnh vực sản xuất và phân phối năng lượng tăng 4,6%, trong khi cung cấp nước và khí đốt tăng 0,9%. Trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, lĩnh vực nhà ở giảm 3,3%, trong khi các công trình xây dựng dân dụng lớn tăng 11,9% và các dịch vụ đặc biệt.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook