0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Hội nghị thép Ôtô 2021 tại Hàn Quốc

1,300       Ngày: 24-05-2021

Hội nghị thép ASIA được tổ chức định kỳ 6 tháng một lần, nó được bắt đầu vào năm 2000, được tổ chức bởi Viện Kim loại và Vật liệu Hàn Quốc, Hiệp hội Kim loại Trung Quốc, Viện Kim loại Ấn Độ và Viện Gang thép Nhật Bản.

Hội nghị thép ASIA được gọi là Asia Steel đã trở thành một hội nghị hàng đầu cho các nhà lãnh đạo từ các học viện và ngành công nghiệp gặp gỡ, công bố kết quả và chia sẻ kiến ​​thức của họ về thép. ASIA STEEL 2021 sẽ được tổ chức cùng với Hội nghị Quốc tế Thép Ô tô.

Thông tin chi tiết về hội nghị diễn ra:

Thời gian: từ ngày 5 - 9 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek (HICO)

Được đăng cai tổ chức bởi: Viện Kim loại và Vật liệu Hàn Quốc

Được tổ chức bởi: Bộ phận Giáo dục / Nghiên cứu Vật liệu dành cho các Nhà lãnh đạo Sáng tạo Toàn cầu, Đại học Quốc gia Seoul. Bộ phận Giáo dục và Nghiên cứu về Vật liệu lấy con người tương lai làm trung tâm, Đại học Yonsei

Đồng tổ chức bởi:

  • Hiệp hội kim loại Trung Quốc
  • Viện kim loại Ấn Độ
  • Viện sắt thép Nhật Bản

Đăng ký sớm ngày 31 tháng 8 năm 2021

Lịch sử các năm tổ chức:

  • THÉP CHÂU Á 2000 (ngày 1) 26-29 tháng 9 năm 2000 Jamshedpur, Ấn Độ
  • ASIA STEEL 2003 (2) 9-12 tháng 4, 2003 Bắc Kinh, Trung Quốc
  • ASIA STEEL 2006 (thứ 3) 9-11 tháng 5 năm 2006 Fukuoka, Nhật Bản
  • ASIA STEEL 2009 (4) 24-27 tháng 5 năm 2009 Busan, Hàn Quốc
  • ASIA STEEL 2012 (thứ 5) 24-26 tháng 9 năm 2012 Bắc Kinh, Trung Quốc
  • ASIA STEEL 2015 (6) Ngày 5-8 tháng 10 năm 2015 Yokohama, Nhật Bản
  • THÉP CHÂU Á 2018 (ngày 7) Ngày 6-9 tháng 2 năm 2018 Bhubaneshwar, Ấn Độ

MrsGuÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook