0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

JSW Steel hợp tác với BCG để thực hiện các mục tiêu khử cacbon

480       Ngày: 19-07-2022

JSW Steel cho biết họ đã hợp tác với Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) có trụ sở tại Hoa Kỳ để đáp ứng các mục tiêu khử cacbon. JSW Steel có mục tiêu đầy tham vọng là giảm 42% lượng khí thải carbon vào năm 2029-30 so với năm cơ sở 2005.

JSW Steel hợp tác với BCG để thực hiện các mục tiêu khử cacbon

Theo một tài liệu của Bộ, ngành công nghiệp gang thép trên toàn cầu chiếm khoảng 8% tổng lượng khí thải carbon dioxide (CO2) hàng năm, trong khi ở Ấn Độ, nó đóng góp 12% vào tổng lượng khí thải CO2.

Do đó, ngành thép Ấn Độ cần phải giảm đáng kể lượng khí thải theo các cam kết đưa ra tại hội nghị về biến đổi khí hậu COP26.

Seshagiri Rao, Giám đốc điều hành chung của JSW Steel và Giám đốc tài chính của Tập đoàn cho biết, JSW Steel đang hợp tác với BCG để đẩy nhanh hành trình đạt được các mục tiêu phát thải.

Sự hợp tác này tập trung vào việc áp dụng kỹ thuật số và phân tích để theo dõi, đo lường, mô phỏng và nâng cao hiệu suất môi trường của công ty, Rao cho biết trong một tuyên bố.

Trong quá trình này, BCG cũng sẽ tập trung vào việc nâng cao kỹ năng cho nhân viên của JSW Steel và nâng cao văn hóa bền vững trong các hoạt động sản xuất. Sáng kiến ​​chuyển đổi này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng các sáng kiến ​​bền vững của công ty.

Christoph Schweizer, Giám đốc điều hành của Boston Consulting Group cho biết, "Chúng tôi sẽ triển khai giải pháp CO2 AI độc quyền và được cấp bằng sáng chế của mình để đạt được tác động và quản lý thay đổi tập trung. Đây là lần hợp tác chiến lược thứ hai của chúng tôi với JSW Steel sau mối quan hệ đối tác Chuyển đổi kỹ thuật số thành công."

Theo tuyên bố, chương trình bao gồm một bài tập thiết lập mục tiêu nghiêm ngặt, ở cấp độ sản xuất tổng thể, chuyển chúng thành các mục tiêu cấp cửa hàng và chuyển đổi các mục tiêu phát thải thành các nhiệm vụ có thể thực hiện trên các chỉ số vận hành.

Đối với tất cả các sáng kiến ​​từ trung hạn đến dài hạn, một lộ trình sẽ được thiết kế nhằm giới thiệu các công nghệ và sáng kiến ​​mới bao gồm sử dụng hydro, thu giữ và lưu trữ carbon, trong số các sáng kiến ​​khác.

Nó cũng sẽ bao gồm đánh giá từ đầu đến cuối các lựa chọn công nghệ đa dạng phù hợp với năng lực hiện có và năng lực mới cũng như các khoản đầu tư cần thiết để tiếp tục đạt được các mục tiêu bền vững.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook