0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Năng lực sản xuất thép của Hoa Kỳ Sử dụng vượt mốc 70%

572       Ngày: 04-11-2020

Trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2020, sản lượng thép thô trong nước là 1.557.000 tấn ròng trong khi tỷ lệ sử dụng năng lực là 70,4%.

Năng lực sản xuất thép của Hoa Kỳ Sử dụng vượt mốc 70%
Ảnh minh họa

Sản xuất thép của Hoa Kỳ tăng trưởng

Sản lượng là 1.805.000 tấn ròng trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2019 trong khi khả năng sử dụng khi đó là 78,0%. Sản lượng trong tuần hiện tại giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 tăng 1,0 phần trăm so với tuần trước kết thúc vào ngày 24 tháng 10 năm 2020 khi sản lượng là 1.542.000 tấn ròng và tỷ lệ sử dụng năng lực là 69,7 phần trăm.

Sản lượng điều chỉnh từ đầu năm đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 là 65.806.000 tấn ròng, với tỷ lệ sử dụng khả năng là 66,7%. Con số này giảm 18,9% so với 81.154.000 tấn ròng trong cùng kỳ năm ngoái, khi tỷ lệ sử dụng năng lực là 80,1%.

Được chia nhỏ theo quận, huyện, đây là sản lượng của tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 là hàng nghìn tấn ròng: Đông Bắc: 160; Great Lakes: 569; Trung Tây: 173; Miền Nam: 583 và Miền Tây: 72 với tổng số 1557.

Pencil

 Ý kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook