0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 43% từ tháng 1 đến tháng 6

244       Ngày: 11-08-2022

Vào tháng 6 năm nay, nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 202.757 tấn, tăng 72,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 95,6% so với tháng 5, theo dữ liệu do Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) cung cấp.

Nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 43% từ tháng 1 đến tháng 6

Tổng giá trị nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng đã tăng 97,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 136,52 triệu USD, tăng 80,8% so với tháng trước.

Trong khi đó, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 790.226 tấn, tăng 43,0% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu từ các hoạt động nhập khẩu này đạt 505,89 triệu USD, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm 2021. .

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 460.201 tấn gang từ Nga, tăng 188,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga đứng đầu trong số các nguồn nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn được đề cập, tiếp theo là Brazil cung cấp 205.665 tấn.

Nguồn nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn nhất định như sau:

Nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 43% từ tháng 1 đến tháng 6

Nguồn nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 1 đến tháng 6

Nhập khẩu gang của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 43% từ tháng 1 đến tháng 6

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook