0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Nhập khẩu thép của Hoa Kỳ giảm 12,5% trong tháng 7

63       Ngày: 05-08-2022

Dựa trên dữ liệu Giám sát và Phân tích Nhập khẩu Thép (SIMA) gần đây nhất của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các đơn xin giấy phép nhập khẩu thép trong tháng 7 năm 2022 tổng cộng là 2.232.291 tấn,  giảm 12,5%.

Nhập khẩu thép của Hoa Kỳ giảm 12,5% trong tháng 7

Số liệu cho thấy mức nhập khẩu giảm 12,5% so với mức 2.550.475 tấn trong tổng số dữ liệu điều tra dân số cuối cùng được ghi nhận vào tháng 6 và giảm 14,8% so với mức 2.261.532 tấn trong tổng số dữ liệu điều tra dân số được ghi nhận vào tháng 7 năm 2021.

Trong tháng 7, giấy phép nhập khẩu cho các sản phẩm thép dẹt đạt 868,259 tấn, giảm 15,3% so với dữ liệu điều tra dân số của tháng 6; giấy phép nhập khẩu cho các sản phẩm thép dài là 493.725 tấn, tăng 14,1% so với tháng 6; giấy phép nhập khẩu cho các sản phẩm ống và ống là 441.688 tấn, giảm 1,2% so với tháng 6; và giấy phép nhập khẩu cho bán thành phẩm đạt tổng cộng 336.727 tấn, giảm 36,9% so với tháng 6.

Các nguồn nộp đơn xin giấy phép nhập khẩu thép lớn nhất trong tháng 7 là Canada (467.289 tấn), Mexico (399.601 tấn), Hàn Quốc (232.937 tấn), Brazil (224.079 tấn) và Nhật Bản (145.845 tấn).

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook