0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Phôi thép, thép dài nhập khẩu được Việt Nam gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ

398       Ngày: 26-03-2020

Theo thông báo mới từ Bộ Công Thương, về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, mục tiêu là ngăn chặn thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước sau khi có kết luận rà soát.

Trước đó, năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thépthép dài nhập khẩu vào thị trường Việt Nam; năm 2019, Bộ tiếp tục ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm nói trên.
Theo Cục Phòng vệ thương mại cho biết, ngày 16/03/2020, Cơ quan điều tra đã hoàn thành Kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.
Và theo đó, ngày 20/03/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm nói trên nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế cụ thể:
Theo đó, trên cơ sở kết quả của cuộc rà soát, thì Bộ Công Thương đã xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước cũng như đảm bảo hiệu quả của biện pháp, giúp cho ngành sản xuất trong nước có thêm thời gian để điều chỉnh.
GK


Ý kiến & Đánh giá