0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Sản lượng thép của Iran tăng trong quý 1

295       Ngày: 05-08-2022

Hiệp hội các nhà sản xuất thép Iran đã công bố dữ liệu sản xuất thép của Iran trong 3 tháng đầu tiên (từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 21 tháng 6 năm 2022) của năm Iran hiện tại.

Sản lượng thép của Iran tăng trong quý 1

Trong giai đoạn nhất định, các nhà sản xuất thép của Iran đã sản xuất 14,24 triệu tấn thép bán thành phẩm và thành phẩm, giảm so với mức 13,46 triệu tấn của cùng kỳ năm trước của Iran. Đặc biệt, sản lượng thép bán thành phẩm của Iran đạt 8,57 triệu tấn trong ba tháng đầu năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng phôi và phôi của nước này tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,06 triệu tấn, trong khi sản lượng phôi thép của nước này đạt 3,51 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, sản lượng thép thành phẩm của Iran trong giai đoạn nhất định đạt 5,67 triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng thép dài của công ty chiếm 3,15 triệu tấn trong tổng lượng thép thành phẩm.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook