0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Sản lượng thép thô của Mỹ tăng 1,1% so với tuần trước

193       Ngày: 16-08-2022

Theo Viện Sắt thép Hoa Kỳ (AISI), trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 8 năm 2022, sản lượng thép thô nội địa của Hoa Kỳ là 1.742.000 tấn ròng trong khi tỷ lệ sử dụng năng lực là 79,0%.

Sản lượng thép thô của Mỹ tăng 1,1% so với tuần trước

Sản lượng trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 8 năm 2022 tăng 1,1% so với tuần trước kết thúc vào ngày 6 tháng 8 năm 2022 khi sản lượng là 1.723.000 tấn ròng và tỷ lệ sử dụng năng lực là 78,2%.

Sản lượng đạt 1.872.000 tấn ròng trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 8 năm 2021 trong khi khả năng sử dụng khi đó là 84,8%. Sản lượng trong tuần hiện tại giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điều chỉnh từ đầu năm đến ngày 13 tháng 8 năm 2022 là 56.212.000 tấn ròng, với tỷ lệ sử dụng khả năng là 80,1%. Con số này giảm 3,2% so với 58.088.000 tấn ròng trong cùng kỳ năm ngoái, khi tỷ lệ sử dụng năng lực là 80,7%.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook