0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Sản lượng thép thô của Mỹ giảm 1,5%

322       Ngày: 03-08-2022

Theo Viện Sắt thép Hoa Kỳ (AISI), trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2022, sản lượng thép thô nội địa của Hoa Kỳ là 1.727.000 tấn ròng trong khi tỷ lệ sử dụng năng lực là 78,4%.

Sản lượng thép thô của Mỹ giảm 1,5%

Sản lượng trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2022 giảm 1,5% so với tuần trước kết thúc vào ngày 23 tháng 7 năm 2022 khi sản lượng là 1.754.000 tấn ròng và tỷ lệ sử dụng năng lực là 79,6%.

Sản lượng đạt 1.862.000 tấn ròng trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 trong khi khả năng sử dụng khi đó là 84,4%. Sản lượng trong tuần hiện tại giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điều chỉnh từ đầu năm đến ngày 30 tháng 7 năm 2022 là 52.747.000 tấn ròng, với tỷ lệ sử dụng khả năng là 80,2%. Con số này giảm 2,9% so với 54.347.000 tấn ròng trong cùng kỳ năm ngoái, khi tỷ lệ sử dụng năng lực là 80,1%.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook