0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Sản lượng thép thô thế giới giảm 9,9% trong tháng 11

517       Ngày: 23-12-2021

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 11 năm nay giảm 9,9% so với cùng kỳ xuống còn 143,3 triệu tấn.

Sản lượng thép thô toàn cầu

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, tổng sản lượng thép thô toàn cầu đạt 1,75 tỷ tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong tháng 11, sản lượng thép thô ở châu Á đạt 98,3 triệu tấn, giảm 15,5%, trong đó Trung Quốc sản xuất 69,3 triệu tấn, giảm 22,0%, Nhật Bản sản xuất 8,0 triệu tấn, tăng 10,7%, Ấn Độ sản xuất 9,8 triệu tấn, tăng  tăng 2,2% và 5,9 triệu tấn do Hàn Quốc sản xuất, tăng 2,7% - với tất cả các so sánh trên cơ sở hàng năm. 

Các nước EU-27 đã sản xuất 12,9 triệu tấn thép thô trong tháng 11, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn nhất định, sản lượng của Đức là 3,4 triệu tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất 3,4 triệu tấn thép thô trong tháng 11, tăng 6,1% so với cùng tháng năm trước. 

CIS đăng ký sản lượng thép thô là 8,8 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, với sản lượng ước tính của Nga là 6,5 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Bắc Mỹ, trong tháng 11, sản lượng thép thô đạt 9,7 triệu tấn, tăng 9,3%, trong đó Mỹ sản xuất 7,2 triệu tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Sản lượng thép thô của Nam Mỹ trong tháng 11 đạt 3,9 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng tháng năm trước, trong đó sản lượng của Brazil đạt 3,1 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng nhất định, châu Phi sản xuất 1,5 triệu tấn thép thô, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tại Trung Đông, sản lượng thép thô đạt 3,8 triệu tấn, giảm 5,3%, trong khi sản lượng ước tính của Iran là 2,7 triệu tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook