0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Sản lượng xuất khẩu sắt thép trong tháng 9 tăng hơn 44%

462       Ngày: 19-10-2020

Tính riêng trong tháng 9/2020, sắt thép xuất khẩu đã tăng 44,4%, tuy nhiên bình quân giá sản phẩm chỉ đạt hơn 522 USD/tấn giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Sản lượng xuất khẩu sắt thép trong tháng 9 tăng hơn 44%
ảnh minh họa

Tình hình xuất khẩu thép trong tháng 9 năm 2020

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, cả nước xuất khẩu gần 7 triệu tấn sắt thép trong tháng 9, thu về trên 3,65 tỷ USD, giá bình quân sản phẩm là 522,2 USD/tấn, tăng 44,4% về lượng, tăng 16% kim ngạch nhưng giảm 19,7% về giá so với 9 tháng đầu năm 2019.

Riêng tháng 9/2020 xuất khẩu sắt thép đạt 1,04 triệu tấn sắt thép, đạt 544,21 triệu USD, giá trung bình 523,4 USD/tấn, giảm 10,6% về sản lượng, giảm 5,8% về kim ngạch xuất khẩu nhưng về giá tăng 5,4% so với tháng liền kề trước đó.

Trung Quốc là một trong các thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép Việt Nam, chiếm tới 36,2% trong tổng lượng xuất khẩu và chiếm 28,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sắt thép của cả nước, đạt khoảng 2,53 triệu tấn, tương đương 1,04 tỷ USD, tăng mạnh về lượng 1.732% nhưng giảm 17% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường thứ 2 trong tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam đối với mặt hàng sắt thép là Campuchia chiếm 17% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 1,18 triệu tấn, tương đương 625,09 triệu USD, giá bình quân 529 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp theo là thị trường Thái Lan chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 0,53 triệu tấn, tương đương 297,65 triệu USD.

Trong 9 tháng vừa qua của 2020, xuất khẩu sắt thép sang đa số thị trường đều sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản lượng xuất khẩu giảm mạnh ở các thị trường: Ai Cập giảm 96% cả về lượng và kim ngạch, Saudi Arabia giảm 90% về lượng và giảm 89% kim ngạch, Mỹ giảm 56% về lượng và giảm 51% kim ngạch, tương đương 130,93 triệu USD.

Một điểm tích cực từ thị trường Brazil là thị trường này đang tăng mạnh 196% về lượng và tăng 145% về kim ngạch, đạt 12,55 triệu USD. Tiếp sau là các thị trường Đức, Philippines tăng cả về sản lượng và kim ngạch.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook