0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Sản xuất thép Việt Nam tăng vọt trong 7 tháng đầu năm 2015

340       Ngày: 20-08-2015

Sản lượng thép của các công ty thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam tăng hơn 28% tính trong 7 tháng đầu năm 2015, tổng sản lượng thép của các thành viên hiệp hội thép đạt 3.646.205 tấn, tăng 28,2% so với cùng kỳ 2014, được đánh giá là mức tăng cao so với những năm trước đây.

Sản xuất thép xây dựng tháng 7 cao hơn so với mức bình quân từ đầu 2015 cho đến nay và ở mức 514.000 tấn thép/tháng. Sản lượng thép bình quân tháng trong năm 2014 là 429.000 tấn.
 
Các cửa hàng kinh doanh thép xây dựng của các thành viên VSA đạt 522.099 tấn, tuy có giảm 1,52% so với tháng trước nhưng tăng đến 23,24% so với cùng kỳ.
 
Trong khi đó, tổng số lượng bán thép đạt 3.577.163 tấn, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2014.
 
Thu Cúc


Ý kiến & Đánh giá