0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Thép cọc cừ larsen là gì?

965       Ngày: 26-08-2014

Cọc cừ larsen được sử dụng trong xây dựng bờ kè, cầu đường, công trình cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, bến tàu, tường chắn, dự án gia cố chống động đất, lũ lụt...  


Cọc cừ larsen
> Quy trình sản xuất thép cọc cừ larsen: 
Sau khi thép được tinh luyện qua một quy trình sản xuất thép phức tạp đòi hỏi kỷ thuật và công nghệ cao, thì nguyên liệu được đúc thành phôi. Sau đó phôi tiếp tục nung chảy tạo hình thành sản phẩm thép cọc cừ lá sen
 

 
 
*  Tham khảo thêm thông tin và mua hàng thép cọc cừ Iaren tại theptas.vn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Ý kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook