0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Thép nhập khẩu tăng gần 30%

280       Ngày: 17-05-2015

Theo thống kê của Bộ Công Thương, thép nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4 tăng 28,5% về lượng và 5,8% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, thép các loại nhập khẩu tăng 30% về lượng, tăng 12,5% về trị giá, nhập khẩu sản phẩm từ thép tăng 62,3% về trị giá.

- Doanh nghiệp ngành thép: Kịch bản nào cho năm 2015?
- Thép không gỉ nhập khẩu là hàng rủi ro về xuất xứ
- Cắt chiết khấu, tiêu thụ thép vẫn tăng kỷ lục

 


Thép nhập về cảng

Cùng với hoạt động nhập khẩu, sản xuất thép của các  DN trong nước vẫn duy trì ổn định. Trong tháng 4, lượng sắt thép thô ước đạt 297,5 nghìn tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 372,2 nghìn tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 307,9 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ 2014.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, lượng sắt thép thô đạt 1.053,9 nghìn tấn, tăng 2,5%; thép cán đạt 1.286,9 nghìn tấn, tăng 17,3% so; thép thanh, thép góc đạt 1067,6 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kì 2014.

Trong tháng 4, sức tiêu thụ trên thị trường thép nội địa tốt do nhiều dự án sau Tết Nguyên đán đã khởi động và các nhà sản xuất có các chính sách điều chỉnh giá bán và chính sách bán hàng, chiết khấu phù hợp nhằm đẩy mạnh lượng tiêu thụ. Tại khu vực phía Nam, một số nhà sản xuất điều chỉnh giảm giá mặt hàng thép thanh vằn (CB300, CB400) để tăng sức cạnh tranh, với mức giảm phổ biến từ 50.000 đến 100.000 đồng/tấn.

Theo Hải QuanÝ kiến & Đánh giá