0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Thép Pomina thua lỗ, kiểm toán lo nợ

86       Ngày: 12-09-2022

Báo cáo thu nhập đã kiểm toán của Thép Pomina đặt câu hỏi về khả năng duy trì hoạt động của công ty khi phải vật lộn với các khoản nợ và thua lỗ.

Pomina báo cáo lỗ 23 tỷ đồng

Thép Pomina thua lỗ, kiểm toán lo nợ

Kiểm toán hoạt động nửa đầu năm của Ernst & Young Việt Nam cho thấy lợi nhuận 8 tỷ đồng (341.000 đô la) mà công ty đã báo cáo phải được khai báo chính xác là khoản lỗ 23 tỷ đồng.

Pomina cho rằng việc trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho do giá thép giảm là nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ.

Báo cáo của kiểm toán cho biết khoản nợ ngắn hạn của Pomina là 10,73 nghìn tỷ đồng, gấp 10 lần tài sản ngắn hạn là 1 nghìn tỷ đồng, gây nghi ngờ về khả năng vượt qua khủng hoảng và tiếp tục hoạt động của công ty.

Tuy nhiên, lãnh đạo Pomina bày tỏ tin tưởng rằng tình hình sẽ được cải thiện khi lò cao đi vào hoạt động trong những tháng còn lại.

Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng trong năm.

PencilÝ kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook