0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Tình hình thép thô thế giới tháng 11 năm 2020

490       Ngày: 28-12-2020

Theo thông tin của Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô trên thế giới của 64 quốc gia là 158,3 triệu tấn vào tháng 11 năm 2020, tăng 6,6% so với tháng 11 năm 2019. 

Tình hình thép thô thế giới tháng 11 năm 2020
ảnh minh họa

Tại châu Á, Trung Quốc sản xuất 87,7 triệu tấn thép thô vào tháng 11 năm 2020, tăng 8,0% so với tháng 11 năm 2019. Ấn Độ sản xuất 9,2 triệu tấn thép thô vào tháng 11 năm 2020, tăng 3,5% vào tháng 11 năm 2019. Nhật Bản sản xuất 7,3 triệu tấn thép thô trong Tháng 11 năm 2020, giảm 5,9% vào tháng 11 năm 2019. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc cho tháng 11 năm 2020 là 5,8 triệu tấn, giảm 2,4% vào tháng 11 năm 2019.
Tại Liên minh châu Âu, Đức sản xuất 3,4 triệu tấn thép thô vào tháng 11 năm 2020, tăng 14,8% vào tháng 11 năm 2019. Ý sản xuất 2,0 triệu tấn thép thô vào tháng 11 năm 2020, tăng 3,2% vào tháng 11 năm 2019. Pháp sản xuất 1,1 triệu thép thô trong tháng 11 Năm 2020, tăng 3,7% vào tháng 11 năm 2019.
Tại Bắc Mỹ, Hoa Kỳ sản xuất 6,1 triệu tấn thép thô vào tháng 11 năm 2020, giảm 13,7% so với tháng 11 năm 2019.
Trong C.I.S., sản lượng ước tính là 8,2 triệu tấn vào tháng 11 năm 2020, tăng 7,0% vào tháng 11 năm 2019. Ukraine sản xuất 1,7 triệu tấn thép thô vào tháng 11 năm 2020, tăng 30,8% vào tháng 11 năm 2019.
Ở châu Âu khác, sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 11 năm 2020 là 3,2 triệu tấn, tăng 11,6% vào tháng 11 năm 2019.
Tại Nam Mỹ, Brazil đã sản xuất 3,0 triệu tấn thép thô vào tháng 11 năm 2020, tăng 11,2% vào tháng 11 năm 2019.
YN


Ý kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook