0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Tin tức & Truyền thông

Việc quy hoạch thép cần chuyên gia tư vấn

247       Ngày: 23-12-2016

Theo Bộ trưởng bộ công thương, vào ngày 21-12-2016, đã ký phê duyệt về nhiệm vụ và đề cương đánh giá dự thảo quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Quy hoạch hệ thống sản xuất thép
Quy hoạch hệ thống sản xuất thép
Theo bản dự thảo đó, thì Bộ trưởng bộ công thương, cũng đã giao cho: 
- Vụ Công nghiệp nặng là đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo quy hoạch. 
- Đơn vị đánh giá, tư vấn là công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Đơn vị tư vấn nước ngoài có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực. Đơn vị này cũng được giao đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường. 
- Thời gian hoàn thành dự thảo đề án là trong quý II-2017.
Theo kế hoạch, ngay trong tháng 12-2016, Bộ công thương sẽ tổ chức hỏi ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, môi trường, nước, khí hậu, du lịch… Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ công thương sẽ hoàn thiện dự thảo để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
ATM
 


Ý kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook