0976 283788 - 0967 455788 I sale@theptas.vn

Sản phẩm

3,903

Thép Tas chuyên nhập khẩu và cung cấp thép hình từ nhà máy Hyundai ,DongKuk và Kosco Hàn Quóc như : H100x100x6x8, V65X65X6, V75x75x9, V100X100X10, L125X75X10,  C100x50x5x7.5 , C150x75x6.5x10, C200x80x7.5x11, C300x90x13x20....

Quy cách thép hình H

Xem chi tiết hình click here


Ý kiến & Đánh giá
Gọi Zalo Facebook